" />
 
Έφαρμογές
 

Η εφεδρική  κ'  συνεχής  24ωρη λειτουργία των  φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που διαθέτουμε για άμεση μίσθωση στους πελάτες μας ,      ειναι ο βασικότερος τομέας της δραστηριότητας μας . Οι μισθωμένες ηλεκτρογεννητριές μας , μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μεμονωμένα ή            σε παραλληλισμό .

 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ships generally requires constant power per all time .Karintzis energy is currently in process for renting D/G diesel power packs on ships decks and marine platforms
ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Whether karintzis energy provides power for fairground attractions, sports events, rock concerts.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

During power outages karintzis 24hours per day can help individuals and business who find themselves in very difficult and sometimes dangerous situations without power.
Karintzis Energy

Tel., Fax.

Email : generators@karintzis.gr, Website : www.karintzis.gr