ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στην Karintzis Energy θα βρειτε γεννήτριες για κάθε σημαντικό γεγονός το οποίο απαιτεί ρεύμα, αλλά και επίσης για κάθε έκτακτη ανάγκη, είτε αυτή προέρχεται απο διακοπή ή απο φυσική η μή καταστροφή.